Skolyozun Belirtileri

Omurga Deformitesi İçin Korse Tedavisi

İskelet gelişimini tamamlamamış hastalarda açısı 10-40 derece olan çocuklarda biyomekanik tasarımı doğru olan skolyoz korsesi ile başarılı sonuçlar alınır. Korseler, aktif iskelet büyümesi esnasında eğriliğin artmasını engellemek için karşı destek olarak görev yapar.Eğriliği 10-40 derece arasında olan ve büyüme potansiyeli olan kişilerde etkili olan bir yöntemdir

Başarı korsenin dizaynı kadar takip ve çocuğun belirlenen sürelerde korseyi giymesine bağlıdır. Piyasada birçok çeşit korse vardır. Hepsi çocuk büyürken eğriliğinin artmasını engellemek için dizayn edilmiştir. Ancak uygulayıcı teknikerin bilgi ve deneyimi çok büyük önem taşır. Ayrıca uygulanan korsenin hekim tarafından tekrar kontrolü ve gerekli düzeltmeler varsa yapılması gerekecektir. Deneyimsiz ve kalitesiz üretimlerin hem kullanıcı için hem de korse uygulamalarının etkinliğine ilişkin olumsuz sonuçlara neden olacağı unutulmamalıdır.

ABD ve Kanada’da çok merkezli olarak yürütülen ve erken dönem sonuçları 2013’te yayınlanan bir çalışma, korse kullanan hastaların ameliyat olma oranlarının, kullanmayanlara göre daha düşük olduğunu açıkça göstermiştir. Yani korse kullananların ameliyat olma ihtimali düşmektedir. Bu erken sonuçla çalışma durdurulmuş ve bütün hastalara korse verilmesi kararlaştırılmıştır.

Korsenin günde 20-23 saat takılı kalması etki gösterme açısından önemli bulunmuştur. NESA ORTOPEDİ olarak bünyemizde korse uyguladığımız bir çok hastamızın skolyoz derecesi sabit kalmış yada azalmıştır. Bu sayede bir çok hasta ameliyat olmaktan kurtulmuşlardır.