Depremzede protez ortez

Depremzedelerin Protez ve Ortez Tedavileri

Depremzedelere devlet protez yardımı, Türkiye'de depremde bacağını kolunu ve uzvunu kaybetmiş depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hakem hastaneler genelgede yayınlanmıştır.

Bu hizmetler belirlenen devlet hastanelerinde sağlık kurulu raporu ile birlikte hastanın Ampute bireyin depremzedenin hastaneye yatış yapması ile verilecektir. Depremzede Ampute bireylerin protez ihtiyaçlarını değerlendirmek için psikiyatri ortopedi doktoru fizik tedavi doktorunun olduğu uzman bir heyet kurul yapar. İhaleyi alan protez üreticisi firmalardan ürün tedariği sağlanır ve protez işlemlerine başlanır.


Uzmanlar, bireyin ihtiyaçlarını ve fonksiyonel hedeflerini değerlendirmek için detaylı bir değerlendirme yaparlar. Daha sonra, protez ve ortezin tasarımı, ölçümler, uyarlama ve takip süreci başlar. Türkiye'de kamu sağlık hizmetlerinin yanı sıra özel protez ve ortez merkezleri de bulunmaktadır. Bu merkezlerde, özel olarak tasarlanmış protezler ve ortezler üreten uzmanlar tarafından hizmetler sunulmaktadır.


Genel olarak, Depremzedelere devlet protez yardımı olarak Türkiye'de depremzedelerin protez ve ortez tedavileri, multidisipliner bir yaklaşıma dayalı olarak sağlık hizmetleri tarafından sağlanır. Bu hizmetler, bireyin ihtiyaçlarına ve rehabilitasyon sürecine uygun bir şekilde planlanır ve uygulanır. Ücretsiz veya indirimli protez ve ortez hizmetleri için, ülkenin sağlık sisteminin ve sosyal güvenlik mekanizmalarının güçlü olması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlar, depremzedelerin genel sağlık sigortası kapsamında bu hizmetlere kolaylıkla erişmelerini sağlamak adına önemli bir role sahiptir.

Depremzedelere protez ve ortez tedavisi ücretsiz olacak

Depremzedelere devlet protez yardımı ilk olarak protez ihtiyaçları, yaralandıkları uzvun türüne, seviyesine ve bireysel ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Protezler, uzman protez teknisyenleri tarafından özel olarak tasarlanır ve uygun bir şekilde uygulanır. Bu süreç, bireyin ölçümlerinin alınması, protezin tasarlanması ve üretilmesini içerir. Protezler, ampute edilmiş bir uzva benzer bir işlevselliği geri kazandırmayı hedefler. Ortezler ise, bir ekstremiteyi desteklemek ve stabilize etmek için kullanılır. Depremzedelerde omurga yaralanmaları, kırıklar, eklem tahribatı ve diğer ortopedik sorunlar olabilir. Ortezler, bu tür durumlarda bireyin hareket kabiliyetini ve işlevselliğini geliştirmek, ağrıyı azaltmak ve iyileşmeyi desteklemek için kullanılabilir. Benzer şekilde, uzmanlar tarafından ölçü alınarak ve kişiselleştirilerek uygun şekilde tasarlanırlar.

Depremzedelere devlet yardımı

Depremzedelerin protez ve ortez tedavileri multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve rehabilitasyon sürecinin parçası olarak ele alınır. Fizyoterapistler, rehabilitasyon uzmanları ve protez-ortez uzmanları gibi sağlık uzmanları, bireyin ihtiyaçlarına uygun tedavileri planlamak ve uygulamak için işbirliği yaparlar. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde yapılan giderler, genel sağlık sigortası kapsamında olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar için İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak. Depremlere bağlı olarak vücut travması sonrası sinir ve ekstremite hasarı olanlara uygulanan protez ve ortez tedavisinin giderleri devlet tarafından karşılanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete yayımlandı. Karar, 6 Şubat'ta yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremlere bağlı olarak vücut travması sonrası sinir ve ekstremite hasarı olanları kapsıyor. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde yapılan giderler, genel sağlık sigortası kapsamında olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar için de İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Depremzedelerin, sağlık kurulu raporu ile ihtiyaç duydukları belirlenen alt-üst ekstremite ve gövde protezi ile ortezleri, ücretsiz veya indirimli olarak karşılanacak. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu devrede olacak.

Nesa Ortopedi olarak yarım asra yakın tecrübe ve yenilikçi teknolojik yöntemlerle ulaşmak için Web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Nesa Ortopedi İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Tekirdağ ve Kocaeli Ortopedi kliniği şubelerimize Uğrayabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.